Małżonkowie w separacji a łączny PIT - jest taka możliwość?

Wspólne rozliczenie podatkowe jest możliwe wyłącznie w przypadku podatników, którzy pozostają w związku małżeńskim i mają wspólność majątkową. Jest to preferencyjne rozliczenie, które pozwala na zoptymalizowanie wysokości zobowiązania podatkowego. Czy PITy małżonków będą musiały być złożone na dwóch różnych deklaracjach rocznych, jeśli ogłoszą separację? Czy ma jakiekolwiek znaczenie to, czy separacja ogłoszona jest sądowo czy jest nieoficjalna? Kiedy oddzielne Pity w małżeństwie są koniecznością, a kiedy można złożyć łączny PIT?czytaj

Rozliczenie PIT z dzieckiem: czy wiek dziecka ma znaczenie?

Rodzice wychowujący samotnie dziecko lub dzieci są traktowani nieco inaczej przy okazji sporządzania rocznych rozliczeń podatkowych Pity. Między innymi, po spełnieniu odpowiednich warunków prawnych, mogą złożyć rozliczenie PIT z dzieckiem. Czy takie preferencyjne zeznanie podatkowe będzie można złożyć również i wtedy, gdy dziecko będzie pełnoletnie? Czy wiek dziecka ma jakiekolwiek znaczenie w takiej sytuacji?czytaj


Korepetytorzy powinni wykazywać swoje dochody w rocznych PIT - tak czy nie?

Korepetycje czyli udzielanie indywidualnych lekcji z danego przedmiotu szkolnego czy zajęć na wyższych uczelniach, to sposób na niezły zarobek. Często korepetycjami trudnią się zdolni studenci czy nauczyciele, chcąc dorobić do swojej skromnej pensji w szkole. W dobrym tonie jest nieudzielanie korepetycji osobom, które są uczone w szkole przez tych samych nauczycieli. Dochody z korepetycji są wypłacane na ogół z ręki do ręki - pomiędzy uczniem i korepetytorem.czytaj

Pit 2014 właściciela firmy, który w roku podatkowym przebywał na zwolnieniu lekarskim

W przypadku pracowników zasiłek chorobowy przysługuje z ZUS po 33 dniach niezdolności do pracy. Za 34. i każdy kolejny dzień niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, pracownik otrzymuje wynagrodzenie chorobowe. Przedsiębiorca z kolei, który posiada co najmniej 90-dniowy, nieprzerwany okres ubezpieczenia chorobowego, czyli przez trzy kolejne miesiące opłacał składki na to ubezpieczenie, będzie nabywał prawo do zasiłku już od pierwszego dnia choroby. Nie ma przy tym znaczenia ilość dni niezdolności do pracy, jaka została orzeczona w zwolnieniu lekarskim.czytaj


Do kiedy należy dokonywać wpłat zaliczek na podatek dochodowy - terminy

Płatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, m.in. pracodawcy, zleceniodawcy, ZUS czy też osoby prowadzące własną działalność gospodarczą, zobowiązani są w większości przypadków do odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Później, składając rozliczenie roczne, zaliczki te są sumowane i wykazywane w deklaracji podatkowej PIT. Do kiedy powinny być odprowadzane do Urzędu Skarbowego zaliczki podatkowe i jakie druki Pity służą do ich wykazywania w praktyce?czytaj

Czym dokładnie są dochody kapitałowe i czy wykazujemy je w rozliczeniu rocznym pit

Jednym ze źródeł dochodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, są dochody kapitałowe. Są to między innymi dochody  pochodzące z obrotu papierami wartościowymi. Jakie rozliczenie roczne pit będzie musiał złożyć do Urzędu Skarbowego podatnik, który uzyskiwał w poprzednim roku podatkowym dochody kapitałowe? Czy będą to zestawienia roczne PITy takie same, jak w przypadku pracy na etacie czy prowadzenia działalności gospodarczej? Według jakiej stawki opodatkowane są dochody kapitałowe podatnika?czytaj


Kiedy małżonkowie z rozdzielnością majątkową wspólnie zbywają nieruchomość

Małżonkowie, pomiędzy którymi nie istnieje wspólność majątkowa małżeńska, czyli mający rozdzielność majątkową notarialną, nie mogą rozliczać się wspólnie, składając rozliczenie Pit na preferencyjnych zasadach. Muszą składać do Urzędu Skarbowego dwie deklaracje pity, każdy z tytułu własnych dochodów czy przychodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym. Jakie rozliczenie Pit złożą małżonkowie, jeśli w poprzednim roku podatkowym wspólnie zbyli nieruchomość? Jaki podatek od nieruchomości uiszczą i czy każdy będzie rozliczał się z takiej sprzedaży na własnej deklaracji podatkowej?czytaj


PIT 2014 właściciela firmy - Czy każdą prowadzoną działalność rozlicza się na PIT-36?

Przy rejestracji działalności gospodarczej przedsiębiorca może zadecydować, jak opodatkuje swoje przyszłe dochody lub przychody podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Właściwie, przedsiębiorca ma cztery typy opodatkowania do wyboru:czytaj

  • opodatkowanie na zasadach ogólnych, według skali podatkowej
  • opodatkowanie podatkiem liniowym
  • opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych
  • opodatkowanie za pośrednictwem karty podatkowej

PIT 2014 - gorący temat - PESEL zamiast NIP

Podatnik w pierwszej części swojego rozliczenia Pit 2014 musi podać swój numer identyfikacji podatkowej. Do 2012 roku wszyscy podatnicy wpisywali w swoje deklaracje przyznane przez Urząd Skarbowy numery NIP. W chwili obecnej rozliczenie roczne 2014 może identyfikować podatnika z użyciem numeru NIP lub numeru PESEL. Który z numerów będzie właściwy dla osoby fizycznej, a który dla przedsiębiorcy?czytaj

Nabycie własności poprzez zasiedzenie a skutki podatkowe PIT 2014

W Kodeksie Cywilnym znajdują się regulacje dotyczące prawnych aspektów nabycia nieruchomości poprzez zasiedzenie. Otóż, zasiedzenie, według prawa cywilnego, jest formą nabycia własności rzeczy ruchomych i nieruchomych, przez osobę niebędącą ich właścicielem, która jednak daną rzecz posiadała przez określony czas.czytajKiedy jedno z małżonków płaci podatek PIT 2014 liniowy, a drugie chce skorzystać z ulgi odsetkowej

Podatnicy mogą skorzystać z ulgi odsetkowej na zasadzie kontynuacji. Oficjalnie, ulga odsetkowa przestała obowiązywać już w styczniu 2007 roku, aczkolwiek podatnik może odliczać wydatki na spłatę odsetek od kredytów mieszkaniowych zawartych przed dniem 1 stycznia 2007 roku, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2027 roku. Program pity 2014 pomoże ująć ulgę odsetkową w ramach rozliczenia podatkowego.czytajCzy jednorazowy zarobek powyżej 1000 zł. trzeba wykazać w rocznym PIT

Wielu podatników jest przekonanych co do tego, że jeśli zarabiają niewiele, np. nieco ponad 1000 zł w skali całego roku, nie musi składać rocznego rozliczenia podatkowego do Urzędu Skarbowego. Sądzą oni, że przy tak niskim przychodzie rocznym opodatkowanie pit nie wystąpi. Tymczasem, są oni w błędzie, bowiem każdy przychód, niezależnie od jego wysokości, jeśli jest opodatkowany w Polsce, powinien znaleźć swoje odzwierciedlenie w rozliczeniu podatkowym podatnika.czytajRozliczenie roczne Pit 2014 dorabiającego studenta - w Programie Pity 2014

Stereotypowy pogląd na kieszeń studencką, każe nam myśleć, iż jest ona najczęściej pusta. Rzeczywistość jest jednak nieco inna. Spore grono braci studenckiej pracuje, jeśli nie w sposób ciągły na podstawie umów zlecenia czy o dzieło, to chociażby dorywczo, sezonowo. W takim przypadku rozliczenie Pit 2014 musi ujawniać wszelkie dochody.  Program PITy 2014 pomoże rozliczyć obowiązkowe   PITy 2014 bez względu na źródła zarobkowania.czytaj

Dochód z nieruchomości w zestawieniu PIT 2014 - definicja pojęcia

Dochód z nieruchomości na gruncie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, może być rozpatrywany na dwa sposoby.

Pity 2014 Program podaje definicję takiego dochodu – jako dochodu z majątku nieruchomego albo jako dochodu z przeniesienia własności majątku nieruchomego. Dlatego zestawienie PIT 2014 będzie trzeba dobrać dla podatnika pod kątem konkretnego dochodu.czytaj


Jak skorzystać w PIT 2014 z nielimitowanej ulgi z tytułu darowizny na rzecz Kościoła

Podatnik w swoim zeznaniu podatkowym może odliczyć wiele ulg i darowizn. Jedną z nich jest darowizna na Kościół, która może być dokonywana:

  • albo na cele kultu religijnego,
  • albo na cele działalności charytatywno opiekuńczej kościelnych osób prawnych.

Rozliczenie roczne 2014 uwzględniające tę drugą opcję, pozwala odliczyć ulgę w pełnej wysokości, bowiem tego rodzaju darowizny nie są limitowane. Program pity 2014 pozwala w poprawny sposób ująć taką darowiznę na Kościół, która umożliwia zmniejszenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa.czytaj

Jakie konsekwencje podatkowe w deklaracji PIT 2014 powoduje wynajęcie nieruchomości przez ryczałtowca

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych polega na opłacaniu podatku dochodowego od osób fizycznych, od dochodów pochodzących z działalności gospodarczej, według jednej stawki podatku, liczonego od przychodów ewidencjonowanych. Podstawa opodatkowania w takim przypadku nie ulega zmniejszeniu o koszty osiągnięcia przychodów. Deklaracja PIT 2014 odpowiednia dla ryczałtowców, to PIT-28. Program pity 2014 pomoże w jego poprawnym rozliczeniu.czytaj


Jaki roczny podatek PIT 2014 zapłaci właściciel automatu z napojami?

Podatnik uzyskujący dochody z tytułu sprzedaży napojów za pośrednictwem specjalnych automatów, powinien zarejestrować taką działalność i wybrać dla niej odpowiednią formę opodatkowania. Działalność taka może zostać opodatkowana na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, przez co podatnik będzie zobowiązany do złożenia deklaracji podatkowej na druku PIT-36.czytaj

Czy podatek od psa rozliczamy w rocznym Pit i czy każdy właściciel czworonoga musi go zapłacić?

Podatnicy, którzy zastanawiają się nad tym, z jakich informacji powinien składać się ich roczny Pit, znajdują często rozbieżne informacje. Tymczasem rozliczenie PIT nie musi być wcale takie trudne do przebrnięcia. Jeśli chodzi o deklaracje podatkowe pity, najwięcej wątpliwości sprawiają pozornie poboczne obowiązki związane z wnoszeniem opłat, na przykład tych miejskich lub gminnych.czytaj


Nowelizacja przepisów o PIT w przyszłości - Najlepsze ulgi w PITy 2014, które stracimy w następnych latach

Od 1 stycznia 2015 roku zmienią się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowelizacja prawa podatkowego tym razem wpływa niekorzystnie na rozliczenia podatkowe polskich obywateli. Likwiduje bowiem lub zmienia zasady zastosowania licznych ulg podatkowych. Wprowadza ograniczenie zastosowania ulgi na dziecko w zależności od dochodu podatnika i ilości dzieci w rodzinie. Ulga internetowa zaś zostanie już wkrótce wygaszona.czytaj

Otrzymałem kilka PIT-11 z różnych źródeł - i co teraz? Wybór właściwej deklaracji podatkowej w Programie PITy 2014

Pracując w różnych miejscach pracy w danym roku podatkowym, na podstawie umów o pracę, umów zlecenie czy umów o dzieło, uzyskuje się wszędzie dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Wszystkie te dochody są uzyskiwane przez pracowników za pośrednictwem płatnika podatku dochodowego, co powoduje, że rozliczenie PIT 2014 pracownika powinno być dokonane na druku PIT-37.czytaj


Gorący temat: banki oferują kredyty na PIT

Każdy podatnik, który uzyskiwał w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane podatkiem dochodowym w Polsce, musi się z nich rozliczyć. Podatnicy składają właśnie swoje PITy 2014 w Urzędach Skarbowych. Większość z nas ma czas aż do 30 kwietnia 2015 roku na złożenie swojego rozliczenia.czytaj

Firma płacąca tantiemy twórcom może stosować koszty preferencyjne do danej wysokości przychodów - rozliczenie z Programem PITy 2014

Tantiemy, to nic innego, jak wynagrodzenie należne autorowi za wykorzystanie jego utworu. Wynagrodzenie to podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Tantiemy są jednak inaczej opodatkowane, niż na przykład wynagrodzenie za pracę pracownika. Są one należnościami licencyjnymi, uzyskiwanymi z tytułu użytkowania lub prawa do użytkowania  prawa autorskiego. Takie należności są klasyfikowane zatem jako przychody autora z osobiście wykonywanej działalności literackiej.czytaj


Czym są inicjatywy społeczne zwolnione z podatku Pit 2014?

Inicjatywy społeczne, jak sama nazwa wskazuje, mają służyć  społeczeństwu – jego ogółowi albo wybranej grupie społecznej. Jedną z takich inicjatyw są tzw.: banki czasu. Pomoc świadczona i otrzymywana nieodpłatnie w ramach takiej inicjatywy społecznej przez osoby fizyczne, jest zwolniona z podatku dochodowego od osób fizycznych. Zwolnienie z obowiązku podatkowego oznacza, że z tytułu takich przychodów nie będzie uiszczany podatek Pit 2014.czytaj

Czy rodziców niepełnosprawnego dziecka obowiązuje limit dla ulgi rehabilitacyjnej - roczne zeznanie dla fiskusa z Programem PITy 2014

Możliwość odliczenia od dochodu pewnych rodzajów wydatków poczynionych na rehabilitację dzieci stanowi ważne wsparcie dla rodziców posiadających niepełnosprawne pociechy. W większości przypadków skorzystanie z takiego odliczenia w znaczący sposób odciąża domowy budżet. Warto więc zapoznać się z zasadami korzystania z tej ulgi oraz ze szczegółowymi przepisami dotyczącymi tego, jakie dokładnie wydatki mogą zostać odliczone przy wypełnianiu rozliczenia Pit 2013.czytaj


Czy rodzice muszą mieć ślub, aby skorzystać z ulgi na dzieci? Dla rodziców - bezpłatny Pity 2014 Program

Rozliczenie roczne 2013 podatników wychowujących dzieci może uwzględniać ulgę prorodzinną. Dzięki niej podatnik może zyskać maksymalnie 1112,04 zł na rok na każde dziecko, co w przeliczeniu na miesięczną ulgę daje kwotę 92,67 zł. Podatnicy, którzy razem wychowują dziecko, ale nie są w związku małżeńskim, również mają prawo do ulgi na dzieci. Pity 2013 Program ułatwi jej uwzględnienie w ich rozliczeniu rocznym.czytaj

Czy rodzice adopcyjni i zastępczy rozliczają się z fiskusem na takich samych drukach? Darmowy Program Pity2014 do pobrania

Kodeks prawa rodzinnego przewiduje możliwość przysposobienia czyli zaadoptowania dziecka. Całemu procesowi towarzyszy szereg procedur, a po ich zakończeniu przysposobione dziecko w sensie prawnym należy do swojej rodziny adopcyjnej tak samo jakby było dzieckiem biologicznym. Oznacza to, iż rozliczenie Pit 2014 w kontekście ulgi na dziecko w obu przypadkach będzie wyglądało tak samo.czytaj


Czy przedsiębiorca może rozliczać się na zasadach skali podatkowej? Dla przedsiębiorców - wszelkie druki z Programem PITy 2014

Jedną z możliwych form opodatkowania działalności gospodarczej w Polsce jest opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej. Pierwszy próg podatkowy wiąże się wówczas z koniecznością opłacania stawki 18% podatku dochodowego, a drugi – ze stawką 32% podatku. Podatnik, który w poprzednim roku podatkowym uzyskiwał dochody z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, opodatkowane na zasadach skali podatkowej, powinien je rozliczyć w ramach PIT 2013 na druku PIT-36. Jest on przeznaczony właśnie na rozliczenie dochodów przedsiębiorców.czytaj

Czy przedsiębiorca, który zostaje jednocześnie zatrudniony, traci prawo do opodatkowania PIT 2014 - podatkiem liniowym?

Podatek liniowy jest korzystny dla przedsiębiorców, którzy osiągają w danym roku podatkowym wysokie dochody, które zobowiązywałyby ich do rozliczania się według drugiego progu skali podatkowej. Opodatkowanie w takiej formie niesie za sobą więc spore korzyści finansowe po stronie przedsiębiorcy prowadzącego dochodową działalność. Podatek liniowy nie wyklucza możliwości pomniejszenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów. Podatnik odliczy od dochodu opodatkowanego liniowo również składki na ubezpieczenia społeczne, zaś podatek należny fiskusowi – pomniejszy dodatkowo o większą część składek na ubezpieczenie zdrowotne.czytaj


Czy przedsiębiorca może rozliczyć zbycie nieruchomości na PIT-39 - Program Pity 2014 ze wszystkimi formularzami

Zasadniczo, program PITy 2013 przy sprzedaży nieruchomości wskaże, że właściwym formularzem Pit 2014 do rozliczenia takiego dochodu będzie druk PIT-39. Druk ten nie okaże się jednak właściwy w momencie, kiedy zbycia nieruchomości dokonał przedsiębiorca, a należała ona do składników majątku jego firmy. Wówczas rozliczenie roczne 2013 uwzględniające taki dochód powinno zostać sporządzone na innym druku PIT.czytaj